Prywatny ośrodek odwykowy – jak to działa.

Prywatny ośrodek odwykowy – problem uzależnień od alkoholu w Polsce.

Uzależnienie od alkoholu to w Polsce wciąż olbrzymi problem. Mówi się o tym, że ponad milion osób ma problem z alkoholem a samo uzależnieni wpływa nawet na około 4 miliony, czyli wliczając osoby współuzależnione. Dlaczego tak jest? Być może dlatego, że picie alkoholu w naszym kraju jest w jakiś sposób tradycją a piwo po pracy czy kieliszek wina przed snem nie wzbudza w nikim podejrzeń i jest akceptowaną formą spędzania wolnego czasu. Jednak tak właśnie rodzi się alkoholizm. Każdy dobry prywatny ośrodek odwykowy czy inne placówki nadzorowane także że przez państwo powtarzają, że czasem ten jeden kieliszek wina przed snem jest gorszy, niż częste upijanie się. Małymi dawkami przyzwyczajamy nasz organizm, a nie czujemy się winni, bo przecież nie czujemy się ani pijani, ani nikt nas nie widzi. Ta pułapka alkoholizmu może dotyczyć każdego. Nie zwracając uwagę na płeć, wiek czy status społeczny, majątkowy i zawodowy. I niestety nie tylko może, ale i tak jest. Do ośrodków leczenia uzależnień przychodzą różni ludzie i z różnymi nałogami.

Prywatny ośrodek odwykowy – jakie tryby pomocy?

Ośrodki leczenia uzależnień mogą pracować w dwóch, a nawet trzech trybach. Niektóre decydują się wyłącznie na jeden z nich, inne łączą w sobie pomoc dla różnych potrzeb uzależnionych. Pierwszym z trybów jest leczenie uzależnień ambulatoryjnie, a więc placówki, które udzielają świadczeń i wsparcia osobom w ich miejscu zamieszkania. Odbywają się tam regularne terapie i spotkania z grupami wsparcia. Kolejny rodzaj świadczonych usług to tak zwane oddziały dzienne. Jeżeli oddział dzienny zajmuje się terapią uzależnień oznacza to, że osoba w nałogu może spędzać w placówce czas od rana do popołudnia, będąc pod nadzorem personelu i uczestnicząc w terapiach, ale jednocześnie na wieczór może powrócić do rodziny i swoich obowiązków. Trzeci rodzaj to usługi świadczone przez placówki stacjonarne. Dobry prywatny ośrodek odwykowy to najczęściej tego typu możliwości. Pacjent pojawia się na oddziale i nie wychodzi z niego często przez okres kilku tygodni, będąc pod stałym nadzorem personelu.

Prywatny ośrodek odwykowy – jaki rodzaj ośrodka wybrać?

Nie da się wskazać bezpośrednio na konkretny typ placówki, jaki jest odpowiedni. Prywatny ośrodek odwykowy, placówka państwową z oddziałami dziennymi czy wizyty ambulatoryjne – wszystko zależy od tego, jak radzimy sobie w walce z nałogiem. Czasami może pomóc też wstępna wizyta u terapeuty, który wskaże najlepsze wyjście.