Artykuły BHP-Co trzeba o nich wiedzieć?

Artykuły BHP Warszawa to przedmioty, które służą do ochrony zdrowia i życia pracowników. Są one niezbędne w każdym zakładzie pracy, ponieważ chronią przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Wśród artykułów BHP można wyróżnić: kaski ochronne, gogle ochronne, maski ochronne, ubrania robocze, rękawice ochronne, buty ochronne, środki czystości i dezynfekcyjne.

Regulacje prawne

Artykuły BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy. Pracodawca ma obowiązek dostosować środki ochrony osobistej do rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie jej wykonywania. Środki ochrony osobistej muszą być regularnie sprawdzane i wymieniane, jeśli ich stan techniczny ulegnie pogorszeniu. Artykuły BHP muszą być oznakowane i umieszczone w widocznym miejscu. Pracownicy muszą być odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej i muszą je stosować zgodnie z przepisami. Artykuły BHP należy regularnie czyścić i konserwować, aby zachować ich właściwości ochronne. Artykuły BHP powinny być dostosowane do rozmiaru i budowy ciała pracownika.

Do czego służą artykuły BHP?

Artykuły BHP są przeznaczone do ochrony przed:

  • urazami mechanicznymi
  • oparzeniami
  • skaleczeniami
  • zranieniami
  • uderzeniami
  • porażeniami
  • chorobami zawodowymi

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe to dolegliwości, które można przypisać pracy. Najczęściej występują w branżach, w których pracownicy mają bezpośredni kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (np. pracownicy rafinerii), którzy pracują w ekstremalnych warunkach (np. pracownicy termomodernizacji), przez długi czas wykonują monotonne ruchy (np. pracownicy produkcji), a także w branżach, w których pracownicy mają kontakt z dużymi hałasami (np. pracownicy budownictwa). Jakie są objawy chorób zawodowych? Objawy chorób zawodowych mogą być bardzo różne. W zależności od tego, na jakiej części ciała działa niebezpieczna substancja, może dochodzić do różnych dolegliwości. Najczęściej można wyróżnić dolegliwości ze strony układu oddechowego, wynikające z kontaktu z pyłem, dymem oraz innymi substancjami chemicznymi. Natomiast kontakt z hałasem może powodować problemy ze słuchem. Często można także spotkać się z chorobami ze strony układu kostno-stawowego. Wynika to przede wszystkim z pracy przy dużych obciążeniach, jak również pracy w niebezpiecznych warunkach. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników. W przypadku wykrycia chorób zawodowych pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi odpowiedniego zwolnienia lekarskiego. Ponadto pracodawca ma obowiązek wykonywania badań środowiskowych, które umożliwią wykrycie zagrożeń zawodowych.