Geografia Polski: sprawdzian dla klasy 7 - rolnictwo i przemysł w kraju

Geografia Polski: sprawdzian dla klasy 7 – rolnictwo i przemysł w kraju

Rolnictwo w Polsce – podstawowe informacje

Rolnictwo stanowi jedną z ważniejszych działalności gospodarczych w Polsce. Nasz kraj ma długą tradycję rolniczą, sięgającą setek lat wstecz. W związku z tym, rozległe obszary kraju są wykorzystywane pod uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Polskie rolnictwo znajduje się w dobrej kondycji i odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Najważniejsze uprawy w Polsce

W Polsce dominuje rolnictwo konwencjonalne, jednak rośnie również popularność rolnictwa ekologicznego. Główne uprawy w naszym kraju to:

 • ziemniaki
 • pszenica
 • jęczmień
 • rzepak
 • buraki cukrowe
 • kukurydza

W zależności od regionu, inne uprawy mogą mieć również duże znaczenie. Przykładem może być region Lubelski, gdzie dużą rolę odgrywa uprawa roślin strączkowych, takich jak groch czy fasola.

Hodowla zwierząt w Polsce

Hodowla zwierząt jest również ważnym elementem polskiego rolnictwa. Najważniejsze sektory hodowlane to:

 • hodowla bydła
 • hodowla trzody chlewnej
 • hodowla drobiu
 • hodowla owiec

W Polsce hoduje się zarówno zwierzęta przeznaczone na mięso, jak i na produkcję mleka. W niektórych regionach, takich jak Podhale, hodowla owiec i produkcja serów owczych ma szczególne znaczenie.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Coraz większą popularność zyskuje rolnictwo ekologiczne, które stosuje metody produkcji zgodne z zasadami ochrony środowiska. W Polsce istnieje wiele gospodarstw, które spełniają wymogi certyfikacji ekologicznej. Produkty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Przemysł w Polsce – znaczenie i rozwój

Przemysł jest kluczowym sektorem gospodarki Polski. Nasz kraj posiada rozwiniętą i zróżnicowaną gałąź przemysłu, która obejmuje wiele sektorów, takich jak przemysł ciężki, chemiczny, spożywczy czy elektrotechniczny.

Najważniejsze gałęzie przemysłowe

Wśród najważniejszych gałęzi przemysłu w Polsce można wyróżnić:

 1. przemysł metalurgiczny
 2. przemysł maszynowy
 3. przemysł elektrotechniczny
 4. przemysł chemiczny
 5. przemysł spożywczy

Polska jest jednym z największych producentów samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, rozwinięty przemysł spożywczy pozwala na produkcję i eksportowanie wysokiej jakości żywności.

Rozwój przemysłu w Polsce

Przemysł w Polsce dynamicznie się rozwija. Inwestycje zagraniczne, nowoczesne technologie i wysoka jakość pracy przyczyniają się do rozwoju tej gałęzi gospodarki. Polska przyciąga zagraniczne przedsiębiorstwa, które otwierają nowe zakłady i tworzą miejsca pracy.

Podsumowanie

Rolnictwo i przemysł stanowią ważne sektory gospodarki Polski. Polskie rolnictwo odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Przemysł natomiast jest odpowiedzialny za produkcję wielu artykułów, zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Zarówno rolnictwo, jak i przemysł dynamicznie się rozwijają, przynosząc korzyści gospodarcze i społeczne dla kraju.


Pytania i odpowiedzi

Jakie są główne obszary rolnicze w Polsce?

Główne obszary rolnicze w Polsce to: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Podkarpacie, Śląsk.

Jakie są najważniejsze gatunki ziemi uprawnej w Polsce?

Najważniejsze gatunki ziemi uprawnej w Polsce to: gleby brunatne, czarne ziemi, bielicowe, lessowe.

Jakie rodzaje upraw dominują w rolnictwie polskim?

Dominującymi rodzajami upraw w rolnictwie polskim są: zboża (pszenica, jęczmień, owies), ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza.

Jakie są typowe gospodarstwa rolnicze w Polsce?

Typowe gospodarstwa rolnicze w Polsce to: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa specjalistyczne, gospodarstwa ogrodnicze.

Jakie zwierzęta hodowane są w rolnictwie polskim?

W rolnictwie polskim hodowane są m.in. krowy, świnie, drób (kurczaki, kaczki), owce.

Jakie branże przemysłowe dominują w Polsce?

Dominującymi branżami przemysłowymi w Polsce są: przemysł metalurgiczny, przemysł chemiczny, przemysł maszynowy, przemysł spożywczy.

Jakie są najważniejsze regiony przemysłowe w Polsce?

Najważniejsze regiony przemysłowe w Polsce to: Górnośląsko-Zagłębiowskie Zagłębie Miedziowe, Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, Pomorze i Kujawy, Warszawski Okręg Przemysłowy.

W jakich miastach znajdują się największe zakłady przemysłowe w Polsce?

Największe zakłady przemysłowe w Polsce znajdują się m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu.

Jakie są główne surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle polskim?

Główne surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle polskim to: węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy żelaza, sól kamienna, ropa naftowa.

Jakie są główne problemy rolnictwa i przemysłu w Polsce?

Główne problemy rolnictwa i przemysłu w Polsce to: niska efektywność, konkurencja z producentami z zagranicy, brak innowacyjności, zanieczyszczenie środowiska.