Badanie na krew utajoną w kale: Jak bezpiecznie pobrać próbkę?

Badanie na krew utajoną w kale: Jak bezpiecznie pobrać próbkę?

Badanie na krew utajoną w kale: Jak bezpiecznie pobrać próbkę?

Badanie na krew utajoną w kale jest jednym z najważniejszych badań wykonywanych w ramach profilaktyki raka jelita grubego. W swoim domowym zaciszu można wykonać tę prostą i nieinwazyjną procedurę, której głównym celem jest wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w jelitach. W tym artykule omówimy, jak bezpiecznie pobrać próbkę krwi utajonej w kale, aby uzyskać dokładne wyniki.

Przygotowanie do badania

Przed rozpoczęciem badania na krew utajoną w kale należy odpowiednio przygotować się. Ważne jest, aby przez trzy dni przed badaniem unikać spożywania mięsa czerwonego, surowych warzyw i owoców. Jest to konieczne, aby uniknąć fałszywie dodatnich wyników, które mogą wystąpić z powodu obecności krwi z tych produktów. Ponadto, należy zasięgnąć porady lekarza, czy w okresie przygotowawczym należy zrezygnować z przyjmowania pewnych leków.

Sposób pobrania próbki

Pobranie próbki krwi utajonej w kale jest bezpieczne i można je wykonać samodzielnie w domu. Przygotuj czystsze i suche pojemniki na próbki oraz przygotowaną przez laboratorium kartę do badania. Należy upewnić się, że nie ma śladów mydła, płynu czy innych substancji, które mogą wpłynąć na wynik badania.

W celu pobrania próbki należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaopatrz się w specjalne pałeczki do pobierania próbki, które najczęściej znajdują się w wyposażeniu dostarczanym przez laboratorium.
 2. Skorzystaj z tzw. plastikowej nakładki, która umożliwia pobieranie próbki bez dotykania kału.
 3. Odpowiednio umocnij plastikową nakładkę na pałeczce do pobierania próbki.
 4. Delikatnie wsuń nakładkę do odbytu, jednocześnie starając się nie dotykać końca rurki.
 5. Ponownie delikatnie, ale z pewnym naciskiem, wsuń pałeczkę w głąb odbytu tak, by dotarła do kału.
 6. Następnie delikatnie wyjmij pałeczkę, starając się nie dotknąć innych powierzchni.
 7. Umieść pałeczkę z próbką w pojemniku, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.
 8. Odbierz próbkę na wyznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami laboratorium.

Co dalej?

Po pobraniu próbki krwi utajonej w kale, ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć ją do laboratorium, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza lub personelu medycznego. Przesyłka powinna być starannie zabezpieczona i oznaczona, aby zapewnić prawidłową identyfikację pacjenta.

Pamiętaj też, że wynik badania na krew utajoną w kale nie jest ostateczną diagnozą. Jeśli wynik badania jest pozytywny, konieczne może być wykonanie dalszych badań, takich jak kolonoskopia, celem potwierdzenia lub wykluczenia ewentualnej choroby. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu omówienia dalszego postępowania.

Wnioski:

 • Badanie na krew utajoną w kale jest ważnym badaniem profilaktycznym.
 • Przygotowanie przed badaniem jest kluczowe.
 • Pobieranie próbki jest prostym i bezpiecznym procesem, który można wykonać samodzielnie w domu.
 • Po pobraniu próbki należy jak najszybciej dostarczyć ją do laboratorium.
 • Wynik badania nie jest ostateczną diagnozą, a dalsze badania mogą być konieczne.


Pytania i odpowiedzi

Jak przygotować się do badania na krew utajoną w kale?

Przygotowanie do badania na krew utajoną w kale wymaga starannego wykonania kilku kroków:

1. Jakie pokarmy należy unikać przed badaniem na krew utajoną w kale?

Należy unikać spożywania czerwonego mięsa, surowych owoców i warzyw, witamin C i żelaza oraz niektórych leków, które mogą wpływać na wynik badania.

2. Czy można brać leki przed badaniem na krew utajoną w kale?

Niektóre leki mogą wpływać na wynik badania, dlatego warto skonsultować się z lekarzem, czy należy przerwać ich przyjmowanie przed wykonaniem badania.

3. Czy można spożywać alkohol przed badaniem na krew utajoną w kale?

Nie zaleca się spożywania alkoholu przed wykonaniem badania, ponieważ może to wpłynąć na wynik badania.

4. Czy można przyjmować suplementy diety przed badaniem na krew utajoną w kale?

Suplementy diety zawierające witaminę C lub żelazo mogą wpływać na wynik badania, dlatego warto przerwać ich stosowanie przed wykonaniem badania.

5. Czy ważne jest odpowiednie przygotowanie próbki kału do badania na krew utajoną?

Tak, odpowiednie przygotowanie próbki kału jest istotne, aby uzyskać dokładne wyniki badania. Należy się skonsultować z lekarzem lub laborantem, jak prawidłowo pobrać próbkę.

6. Kiedy najlepiej pobrać próbkę kału do badania na krew utajoną?

Najlepiej pobrać próbkę kału do badania w ciągu 72 godzin od momentu wypróżnienia. Próbka powinna być jak najświeższa.

7. Jak przechowywać próbkę kału do badania na krew utajoną?

Próbkę kału należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku lub specjalnym woreczku, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

8. Czy są jakieś czynności, które mogą wpłynąć negatywnie na wynik badania na krew utajoną w kale?

Tak, nieprawidłowe oczyszczenie odbytu lub niewłaściwy sposób przechowywania próbki mogą wpłynąć na wynik badania. Dlatego ważne jest dokładne wykonanie wszystkich zaleceń.

9. Czy można samodzielnie pobrać próbkę kału do badania na krew utajoną?

Tak, można samodzielnie pobrać próbkę kału do badania, ale warto wcześniej skonsultować się z lekarzem lub laborantem, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces.

10. Jakie są możliwe przyczyny fałszywie dodatniego wyniku badania na krew utajoną w kale?

Fałszywie dodatni wynik badania może być spowodowany spożyciem pokarmów lub leków, które mogą wpływać na wynik. Może to także wynikać z nieprawidłowego przechowywania lub nieodpowiedniego przygotowania próbki. W razie wątpliwości warto skonsultować wynik z lekarzem.